Mając na uwadze dbałość o środowisko, niektóre firmy podejmują się stosowania naturalnych materiałów wypełniających, które doskonale spełniają swoją rolę, jednocześnie nie przyczyniając się do zanieczyszczania środowiska i jego ustawicznego niszczenia. Dlatego warto korzystać z materiałów wypełniających, wykonanych m.in. z papieru, które są nie tylko praktyczne, ale także bezpieczne dla otoczenia.

Proces powstawania wypełnień papierowych

Do tworzenia tego typu wypełnień potrzebne są specjalne maszyny oraz ekologiczny papier typu Kraft, dostarczany przez dystrybutorów. Urządzenia konwertują papier w materiał zabezpieczający, służący do ochrony różnorodnych produktów, np. podczas transportu.

W zależności od potrzeb, papier w krótkim czasie zmieniany jest tak, aby możliwe było m.in. wypełnienie przestrzeni w opakowaniu, a tym samym amortyzowanie, owijanie oraz zabezpieczanie produktów przed przemieszczaniem.

Papier jako ekologiczna alternatywa dla folii

Folia produkowana z plastiku także chroni przed uszkodzeniami i wstrząsami. Jednak w przeciwieństwie do materiałów papierowych, wykazuje wysoką szkodliwość dla środowiska naturalnego, poprzez długi okres rozkładu.

Papier, będący ciekawą alternatywną dla wypełnień z tworzyw sztucznych, rozkłada się znacznie szybciej niż plastik, a dodatkowo możliwe jest jego ponowne zastosowanie. Ponadto, w przeciwieństwie do foliowych wypełnień, występujących m.in. w formie poduszek z powietrzem, papierowe wypełniacze można dowolnie dostosować do kształtu zabezpieczanego produktu.

Na rynku dostępne są również wypełnienia biodegradowalne, które kojarzone są z przyjaznym dla środowiska tworzywem. Jednak tego typu produkty mogą ulec rozkładowi jedynie w określonych warunkach termicznych. W innym wypadku, tworzywa biodegradowalne ulegają rozpadowi na mikroskopijne cząsteczki, które mogą przenikać do wód gruntowych, a tym samym do organizmów wodnych.

Porównanie różnych materiałów i czasu ich rozkładania

Wypełniacze do paczek mogą być wykonane m.in. z folii, papieru, styropianu czy innych tworzyw piankowych. Każda firma, poszukująca tego typu produktów, może zwracać uwagę na inne cechy, świadczące o nadrzędności któregoś z nich. Nie mniej jednak, w kontekście wpływu na środowisko naturalne, warto zwrócić uwagę na okres rozkładu poszczególnych materiałów.

Plastik, wykorzystywany do tworzenia foliowych wypełnień, rozkłada się od 100 do 1000 lat, przez co jego usunięcie jest praktycznie niemożliwe, z powodu ciągłej produkcji opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Styropian, ze względu na kilkusetletni okres rozkładu, bywa zastępowany biodegradowalnymi wypełnieniami piankowymi, które nie są w pełni bezpieczne dla ekosystemu.

Papier wykazuje najniższą szkodliwość dla natury, a jego rozkład zajmuje zaledwie kilka miesięcy. Dodatkowo, możliwe jest jego ponowne wykorzystanie, co czyni z niego materiał niezwykle funkcjonalny i przyjazny dla środowiska naturalnego.

Warto zatem zauważyć, że wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego, nie tylko osoby prywatne, ale również firmy poszukują rozwiązań mogących ograniczać jego niszczenie.