Testy i opracowania

Indywidualne projekty sposobu pakowania. Testy wytrzymałościowe, udarowe, drop testy.

We współpracy z inżynierami Ranpak przygotowujemy indywidualne projekty pakowania specyficznych produktów Klienta bazując na konkretnych przedmiotach udostępnionych nam przez Klienta do testów.

Procedura badawcza i DROP TESTy

Laboratorium Ranpak BV wyposażone jest w nowoczesny sprzęt pozwalający na przeprowadzanie skomplikowanych projektów i testów wytrzymałościowych opakowań.

Procedury przeprowadzania drop-testów (testów udarowych) są zgodne ze standardami opracowanymi przez firmę UPS, które to określone zostały w normach:

  • ISO
  • DIN
  • ISTA
  • CEN

Wynikiem pracy wysoko wykwalifikowanych inżynierów firmy Ranpak BV jest szczegółowy raport z przeprowadzonych na próbce Klienta badań oraz propozycja najbardziej odpowiedniego systemu pakowania i wypełniania, czy blokowania / unieruchamiania przedmiotów w opakowaniu.