Najświeższe eko wiadomości z zakresu opakowalnictwa – poznaj nowinki z branży!

Branża opakowań, tak jak i inne branże, zmienia się pod wpływem panujących na rynku trendów. Zero waste, eko, zrównoważony rozwój to obowiązujące trendy, które wpływają zarówno na działania oddolne firm w kwestii ochrony środowiska, jak i regulacje prawne dotyczące poszczególnych aspektów ich funkcjonowania. Poznaj eco newsy z branży!

Świadomość ekologiczna w społeczeństwie rośnie. W najnowszym badaniu „Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2023” zrealizowanym przez Autopay, ponad 84 proc. badanych deklaruje, że segreguje śmieci. Wzrasta też skłonność do oszczędzania wody, energii elektrycznej i ograniczenie konsumpcji. 

Odpady i plastik najbardziej szkodliwe dla środowiska wg 82 proc. Polaków

Co istotne dla branży opakowań, aż 82 proc. Polaków zapytanych o czynniki wywierające największy negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne, wskazało: duże ilości odpadów, odpady nieulegające biodegradacji lub ulegające bardzo powolnej biodegradacji oraz używanie zbyt dużej ilości plastiku. Polacy są więc świadomi, jak bardzo szkodliwe dla środowiska są stosowane masowo do opakowań: folie, tacki, folia bąbelkowa, foliowe poduszki i inne tego typu materiały. Wiedza ta coraz bardziej wpływa na ich wybory konsumenckie i często z coraz mniejszą sympatią patrzą na producentów oraz e-commerce’y, które w swoich produktach lub opakowaniach przesyłek stosują folię zamiast papieru do wypełniania paczek.

Perspektywy na 2024 rok i dalej

Rok 2023 kończy się niemałym wyróżnieniem dla firmy TreECO. Działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw zostały nagrodzone w plebiscycie Eko – Hero Małopolski 2023. TreECO zostało laureatem w kategorii Firma Eko – Hero, razem takimi firmami jak Tymbark-MWS Sp.zo.o. czy OTCF S.A.

Co przyniesie 2024 rok? Nie tylko presja konsumentów, lecz również regulacje prawne Unii Europejskiej wyznaczają standardy na rynku opakowań, w tym przesyłek e-commerce. 

  • Najważniejszą regulacją dla branży opakowań i e-commerce jest PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Jej bezpośrednim celem jest zminimalizowanie rosnącej ilości odpadów opakowaniowych w UE poprzez rozwijanie GOZ (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) i recyklingu surowców. PPWR wyznacza też poziom redukcji ilości opakowań plastikowych oraz obowiązujące zawartości recyklatu w opakowaniach. 
  • Drugą istotną regulacją jest Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), wyznaczająca nowe standardy sprawozdawczości firm. Najkrócej mówiąc, od 2024 r. objęte dyrektywą firmy będą miały obowiązek zdawać sprawozdanie z działalności w kwestii działań związanych ze zrównoważonym rozwojem i ekologicznymi rozwiązaniami dla logistyki, co automatycznie spowoduje zwiększenie odpowiedzialności organów spółki za ten obszar. Dzięki tej dyrektywie strategie zrównoważonego rozwoju częściej wpisywać się będą w ogólną strategię biznesową firmy i przekładać się będą na wyznawane przez nią wartości. Celem wprowadzenia dyrektywa CSRD jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r.

Opakowalnictwo – wydarzenia ekologiczne w 2024 r.

Również targi czy konferencje branżowe zamieniają się w targi ekologiczne, czy wydarzenia ekologiczne. Przykładem tego jest Kongres Branżowy Opakowań, na którym jednym z tematów przewodnich będą “Opakowania w obiegu zamkniętym”. Poniżej przegląd najważniejszych wydarzeń w 2024 r.:

  • Już w lutym odbędą się Targi Branży Opakowaniowej IN-PACK w Kielcach, międzynarodowe wydarzenie poświęcone technologii i biznesowi opakowań służących do przemieszczania i magazynowania towarów, od pojemników i opakowań transportowych po opakowanie dla e-commerce. 
  • W kwietniu w Warszawie będzie miało  miejsce branżowe wydarzenia ekologiczne, czyli konferencja pod nazwą Kongres Branżowy Opakowań, na którą zapowiadane są dwa bloki tematyczne: “Innowacje w opakowaniach” i “Opakowania w obiegu zamkniętym”. 
  • Również w kwietniu w Warszawie odbędą się Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań, mające na celu skupienie w jednym miejscu reprezentantów wszystkich gałęzi branży opakowaniowej w celu stworzenia dogodnych warunków do nawiązania kontaktów biznesowych.

Źródła:
Raport Autopay 2023: https://autopay.pl/baza-wiedzy/badania-i-raporty/nawyki-ekologiczne-polakow-troska-o-srodowisko-czy-wlasny-porftel-231611 [dostęp: 13.12.23].

Gazeta Krakowska: https://gazetakrakowska.pl/ekohero-malopolski-2023-poznajcie-liderow-naszego-regionu/ar/c3-18108117 [dostęp: 13.12.23].