Dyrektywa PPWR i jej wpływ na branżę opakowalniczą

Przeciętny Europejczyk wytwarza niemal 190 kg odpadów opakowaniowych rocznie. Celem ograniczenia tego zjawiska członkowie Parlamentu Europejskiego z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zatwierdzili propozycję nowych regulacji dotyczących opakowań – Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Dyrektywa ma za zadanie znacznie ograniczyć tę ilość. Na czym polega i jaki jest jej wpływ na branżę opakowalniczą?

Dyrektywa PPWR – co wprowadza?

Dyrektywa UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych budzi wiele emocji, ponieważ dotyczy niemal wszystkich przedsiębiorców. Przepisy te będą wprowadzać pewne regulacje zarówno względem producentów, jak i wszystkich uczestników łańcucha wartości.

  • Całość opiera się na założeniach GOZ — gospodarki obiegu zamkniętego. Jest to przeciwieństwo do powszechnej gospodarki liniowej, która opiera się na modelu “wyprodukuj – użyj – wyrzuć”. Gospodarka obiegu zamkniętego zakłada nie tylko ponowne wykorzystanie surowców tak długo, jak nadają się do użytku, ale również recykling i zwracanie surowca do obiegu, takich jak papierowe wypełniacze. Założenia Komisji Europejskiej zakładają, że przejście na GOZ jest warunkiem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.
  • W związku z tym 30 listopada 2022 roku wszedł w życie projekt PPWR dotyczący opakowań i odpadów opakowaniowych. Zakłada on, że od 1 stycznia 2030 r. każde opakowanie powinno być zaprojektowane w sposób nadający się do recyklingu, a od 1 stycznia 2035 poddane recyklingowi na skalę globalną. Po tym czasie zgodnie z projektem opakowania o możliwości recyklingu na jednostkę masy poniżej 70 procent będą uznane za nienadające się do recyklingu. 
  • Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zakłada również minimalizację opakowań zbiorczych i jednostkowych — waga i objętość opakowania powinna być ograniczona do minimum niezbędnego do zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności. Konieczne jest ograniczenie pustych przestrzeni i wykorzystywanie opakowań transportowych nadających się do ponownego użycia. 

Różnica między PPWR a PPWD

Wraz z wnioskiem Komisji Europejskiej zmienił się instrument prawny. Dyrektywa PPWD została zmieniona w rozporządzenie PPWR, tym samym czyniąc termin PPWD przestarzałym. Obecnie obowiązującym akronimem przepisów związanych z opakowalnictwem jest więc PPWR. Zmiana instrumentu prawnego wiąże się jednak również z pewnymi modyfikacjami. Rozporządzenie jest wiążącym aktem ustawodawczym. Musi być stosowane na całym obszarze UE w całości. Z kolei dyrektywa jest aktem wyznaczającym cel do osiągnięcia przez kraje UE, jednak sposób jego osiągnięcia jest ustalany przez poszczególne kraje za pośrednictwem wewnętrznych aktów prawnych, dlatego przepisy związane z dyrektywą mogą różnić się w poszczególnych państwach.

W praktyce oznacza to, że zmiana PPWD na PPWR będzie wymagała od wszystkich krajów UE jednakowego zaangażowania, a od podmiotów gospodarczych — zmiany podejścia do kwestii opakowalnictwa.

Packaging and Packaging Waste Regulation - dyrektywa ue w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Nowa dyrektywa opakowaniowa a opakowalnictwo 

Nowe przepisy otwierają możliwości przed rynkiem związanym z opakowalnictwem i recyklingiem. Zwiększają odpowiedzialność producenta oraz wymuszają zmiany w kwestii nadmiernego zużycia opakowań, niskich wskaźników recyklingu oraz niewielkiego udziału materiałów pochodzących z drugiego obiegu w nowych opakowaniach. Wymusza to również zmiany związane z overpackagingiem i stosowaniem materiałów sztucznych w opakowalnictwie.

W praktyce będzie to oznaczało zwrócenie się do bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Tworzywa sztuczne będą stopniowo zastępowane przez materiały ekologiczne, takie jak papier do wypełniania paczek. Dotyczy to zarówno opakowań jednostkowych, jak i zbiorczych, a także materiałów stosowanych do wysyłki produktów. Ponieważ do wejścia w życie przepisów pozostało niewiele czasu, zmiany te będą musiały zachodzić bardzo dynamicznie.

Ekologiczne rozwiązania TreECO 

Firma TreECO oferuje ekologiczne rozwiązania opakowalnicze. Jako wiodący dystrybutor papierowych wypełniaczy do paczek zapewniamy materiały pochodzące z surowców pozyskanych w zrównoważony sposób, w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. W swojej ofercie posiadamy zarówno papier kraftowy, jak i pochodzący z recyklingu czy ekologiczny papier z włókien trawy. Oprócz tego oferujemy także przyjazne dla środowiska, biodegradowalne wkłady chłodzące do paczek, eko-taśmy WAT oraz wydajne PAKsystemy, pozwalające przyspieszyć proces pakowania i ograniczyć ilość zużytych materiałów. 

Przygotuj swój biznes na zmiany, które wprowadza dyrektywa PPWR i zacznij o zielonej logistyki. Wybierz ekologiczne wypełnienia do paczek TreECO i chroń środowisko.

Zobacz również: Gospodarka o obiegu zamkniętym – czy powstrzyma zmiany klimatyczne?

Źródła:

*Raport ONZ: https://ios.edu.pl/aktualnosci/raport-onz-na-temat-stanu-srodowiska-na-ziemi/ [dostęp: 12.03.24].

*https://bioplasticsnews.com/2023/10/26/packaging-and-packaging-waste-regulation-ppwr-summary-free/# [dostęp: 12.03.24].