Ślad węglowy produktu – dlaczego liczy się cały cykl życia, nie tylko do bramy fabryki

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o śladzie węglowym. Zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci bardziej zwracają uwagę na to, jak dany produkt wpływa na środowisko naturalne podczas całego cyklu życia. Czym jest ślad węglowy produktu? Jak go wyliczyć i jak zmniejszyć ślad węglowy?

Ślad węglowy produktu

Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to parametr, który określa wpływ jednostki i przedsiębiorstwa na emitowanie gazów cieplarnianych do atmosfery, a co za tym idzie – na globalne ocieplenie klimatu. Mówiąc o śladzie węglowym produktu, opisujemy całkowitą emisję gazów wyemitowanych podczas pełnego cyklu życia. Obejmuje to zarówno emisje bezpośrednie, wynikające ze spalania paliw kopalnych na etapie produkcji, jak i emisje pośrednie, związane z użytkowaniem towaru.

Wartość śladu węglowego określa się w postaci ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e). Jest to miara ogólnie przyjęta i ustandaryzowana.

Ślad węglowy opakowań – jak przedsiębiorstwa zakłamują rzeczywistość?

Oznaczanie śladu węglowego produktów i opakowań stało się ogólnoświatowym trendem wśród wielu przedsiębiorców. Konsumenci wymuszają tego typu działania na wielkich korporacjach międzynarodowych i coraz częściej wymagają tego również od mniejszych firm. Coraz częściej zmniejszenie śladu węglowego produktu staje się istotnym elementem wizerunku firmy i częścią kampanii marketingowej. Nie wszyscy przedsiębiorcy podchodzą jednak uczciwie do tematu emisji gazów cieplarnianych.

Zdarza się, że dane, które publikują niektóre firmy dotyczą jedynie emisji gazów cieplarnianych do momentu opuszczenia przez produkt bram fabryki. Nie biorą pod uwagę danych podczas całego życia produktu, związanych z jego transportem i dalszą eksploatacją. Często dzieje się tak, licząc ślad węglowy opakowania wykonanego z tworzyw sztucznych. Dzięki temu osiągają całkiem zadowalający wynik, jednak niestety – wyłącznie na papierze.

Jak obliczyć ślad węglowy produktu?

Samo obliczenie śladu węglowego produktu jest dość skomplikowanym procesem. Należy wziąć pod uwagę wszystkie etapy: produkcji, magazynowania, transportu, a nawet końcowej utylizacji. Z tego powodu często do obliczenia tych parametrów wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia lub zatrudnia się specjalistów zajmujących się precyzyjnym obliczaniem śladu węglowego przedsiębiorstwa oraz produktów. Można również skorzystać z ogólnodostępnych kalkulatorów, jednak warto sprawdzić wcześniej, czy prezentują one wiarygodne i rzetelne dane.

Redukcja śladu węglowego produktu

Sposobów na redukcję śladu węglowego produktów jest wiele. Przede wszystkim zastanowić się nad maksymalnym skróceniem łańcucha dostaw. To właśnie transport, obok przemysłu wydobywczego odpowiada za znaczne zwiększenie śladu węglowego. Skracając łańcuch dostaw i docierając bezpośrednio do konsumenta, z pominięciem hurtowników, dystrybutorów i innych pośredników można znacząco ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Z wysyłką i transportem produktów wiążą się także formy ich pakowania. Rezygnując z folii i tworzyw sztucznych na rzecz papieru do pakowania i ekologicznych wypełniaczy można pozytywnie wpłynąć na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Warto stosować również strategię carbon offset – jest to kompensacja śladu węglowego, polegająca na redukcji emisji gazów cieplarnianych w innym obszarze przedsiębiorstwa, by wyrównać ślad węglowy produktu. Są to działania takie jak sadzenie drzew czy inwestycje w odnawialne źródła energii.

Chcesz ograniczyć ślad węglowych swoich produktów? Sprawdź, jak powinno wyglądać ekologiczne pakowanie paczek i razem z TreECO zadbaj o Zielony Ład na planecie!