Wspólnie dla lasów – inicjatywa Las 357 z udziałem TreECO

W kwietniu 2023, drugi rok z rzędu, odbyła się popularna akcja sadzenia Lasu Radia 357. Wzięli w niej udział słuchacze, dziennikarze Radia oraz nasza Firma – jako główny partner tej szlachetnej inicjatywy.

Udało się posadzić aż 106 450 m2 Lasu Radia 357 w czterech lokalizacjach: wielkopolskim Szamocinie, w Durągu w powiecie warmińsko-mazurskim oraz w Chlebiotkach na Podlasiu. Czemu będzie służył Las Radia 357? Dlaczego to takie ważne, by sadzić nowe lasy? O tym oraz o zaangażowaniu TreECO w ochronę środowiska przeczytacie w tym artykule.

Sadzenie lasu 357

O inicjatywie Las 357 – czym jest i jakie cele przyświecają temu projektowi?

Radio 357, tak jak i nasza Firma, chce zmieniać świat na lepsze, m.in. angażując się w inicjatywy chroniące naszą planetę. Więcej lasów to czystsze powietrze, mniejsze zagrożenie suszą, szansa na lepsze życie dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Lasy stabilizują klimat i są ostoją dla bioróżnorodności. Obecnie lasy w Polsce to w większości lasy iglaste, o bardzo ubogim runie leśnym. Akcja Radia 357 polegała na zasadzeniu gatunków drzew liściastych i krzewów, aby nasze polskie lasy były bardziej bioróżnorodne i dzięki temu bardziej odporne na czynniki środowiskowe.

Dlatego też pod hasłem „Posadź z nami las” Radio 375 rozpoczęło działania, których efekt przerósł (dosłownie!) oczekiwania i wstępne założenia. Prywatnych sponsorów (najczęściej słuchaczy stacji) było wielu, a chętnych do udziału w sadzeniu lasów więcej niż miejsc. Pierwotnym celem było zasadzenie lasu o powierzchni 35 700 metrów kwadratowych, jednak udało się osiągnąć trzy razy więcej – w rezultacie powstało 106 450 metrów kwadratowych lasu. Akcja trwała przez dwa sezony i zakończyła się sukcesem, w kwietniu bieżącego roku. W Polsce, dzięki inicjatywie Radia 357, mamy teraz o ponad 10 hektarów terenów leśnych więcej!

Certyfikat finansowania posadzenia lasu przez Treeco

Z przyjemnością prezentujemy certyfikat, informujący o finansowaniu przez naszą firmę kosztów posadzenia 5000 m² Lasu Radia 357. Jesteśmy dumni, że jako TreECO mogliśmy być częścią tego projektu i wspierać inicjatywy związane z ochroną środowiska. Razem dbamy o zielony ład na naszej Ziemi.

Inicjatywa sadzenia lasu z TreECO i radiem 357

Jaka jest rola drzew w ekosystemie i jak wpływają na nasze życie?

Eksperci od lasów z Fundacji Las na zawsze, również zaangażowanej w projekt Las Radia 357 podkreślają ogromne znaczenie ekosystemów leśnych dla planety i przyszłych pokoleń:

  • lasy to naturalne rezerwuary wody, dlatego należy chronić lasy podmokłe oraz pełne martwego drewna i bogate gatunkowo
  • lasy są doskonałym narzędziem ograniczania zmian klimatycznych, ponieważ pochłaniają dwutlenek węgla
  • lasy to więcej niż drzewa – to cały ekosystem lasu, obejmujący różne gatunki krzewów, roślin runa leśnego i grzybów, porostów i bakterii glebowych, dlatego musimy chronić stare lasy

Encyklopedia leśna podkreśla znaczenia lasów w kwestiach spełniania funkcji: retencyjnych, ochrony wody przez zanieczyszczeniem, gleby przed erozją i osuwiskami, środowiska przed wiatrem i hałasem, powodziami, lawinami oraz przed przemieszczaniem się zanieczyszczeń. Wskazuje również na inne funkcje lasu:

  • funkcje społeczne, czyli zaspokajające potrzeby społeczne, w tym gospodarcze: wytwarzanie dóbr materialnych i niematerialnych (realizowanie przez grunt w szerokim tego słowa znaczeniu),
  • funkcje uzdrowiskowe, czyli wywieranie oddziaływań m.in. na skład atmosfery i  hydrosfery, wpływających korzystnie na  nasze zdrowie (np. poprzez nadawanie wodom powierzchniowym i podziemnym walorów leczniczych),
  • rekreacyjne i turystyczne, czyli zapewnianie nam warunków do fizycznego i umysłowego odpoczynku.
Inicjatywa sadzenia lasu

Lasy gospodarcze, lasy pierwotne i lasy naturalne – czym się różnią?

Lasy dzieli się na lasy gospodarcze, pierwotne i naturalne.

Las pierwotny to de facto rezerwat przyrody, jak Puszcza Białowieska czy rezerwaty ścisłe na Babiej Górze, w Gorcach i w Bieszczadach. Działają tam wyłącznie prawa przyrody, ludzie nie prowadzili tam i nie mogą prowadzić żadnej bezpośredniej działalności. Nie powinni też ingerować w przyrodę.

Las naturalny to las, w którym panuje różnorodność wiekowa i wielogatunkowość drzew oraz innych organizmów. Powoduje to wielopiętrową budowę takiego lasu. Rozmieszczenie drzew jest nierównomierne, naturalne. W takim lesie napotkamy powalone lub leżące martwe spróchniałe drzewa.

Las gospodarczy to las zalesiany i pielęgnowany w konkretnym celu, pozyskiwania drewna. Taki las poddany jest ręce człowieka, a człowiek na jego terenie prowadzi racjonalną gospodarkę leśną, czyli w miejsce wyciętych drzew, sadzi nowe. Celem jest tu uzyskanie korzystnych relacji ekonomicznych, przy zachowaniu zasady trwałości lasu i jego bioróżnorodności.

Każdy las jest dobry!

Rola TreECO w ochronie środowiska

Misją naszej Firmy jest wypełnianie pustych przestrzeni w przesyłkach kurierskim ekologicznym papierem. Do jego produkcji służy nam papier pozyskiwany z recyklingu lub papier z certyfikatem FSC® pochodzący z lasów gospodarczych.

W szerszym kontekście celem TreECO jest ograniczanie śladu węglowego w łańcuchu dostaw e-commerce. Dlatego chętnie uczestniczymy i wspieramy inicjatywy związane z ochroną środowiska – aby dbać o zielony ład na naszej Ziemi.

Dowiedz się, na czym polega ECOpakowanie według TreECO!

Źródła:
https://lasnazawsze.org.pl/nasza-misja/
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/funkcje-lasu-1/