CSR – ekologiczne wypełnienia z papieru dla społecznie odpowiedzialnego biznesu

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa nierozerwalnie wiąże się ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Czym dokładnie jest CSR? Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu? Jakie działania warto wdrożyć na początku, by zbudować strategię CSR swojej firmy?

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - Treeco

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu — czym jest CSR?

CSR to skrót od corporate social responsibility, co dosłownie oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu. Jest to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwo ma uwzględnić w swoich działaniach aspekty społeczne i środowiskowe. Corporate responsibility social oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, działania ekologiczne, ochronę środowiska, a także relacje z otoczeniem firmy i różnymi grupami interesariuszy. Jednocześnie ważne jest, by działanie CSR było transparentne, a informacja była powszechnie dostępna.

Ze względu na popularność działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) opublikowała 28 października 2010 roku definicję, która ma uporządkować wiedzę na temat CSR. Według tych zapisów społeczna odpowiedzialność biznesu to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji oraz działań na społeczeństwo i środowisko. Zapewniać to ma przejrzyste i etyczne postępowanie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy, jest zgodne z prawem i międzynarodowymi normami postępowania oraz jest zintegrowane z działaniami organizacji. 

Jakie obszary obejmuje strategia CSR?

Działania CSR powinny być przede wszystkim długoterminowe i holistyczne. Całość strategii CSR powinna obejmować kwestie środowiskowe, sprawiedliwe praktyki rynkowe, zaangażowanie społeczne, relację z konsumentami, ale także ład organizacyjny i stosunki pracy.

Oczywiście społeczna odpowiedzialność biznesu nie musi oznaczać działalności charytatywnej. Strategia CSR bardzo często łączy się z etycznym marketingiem społecznym, a jej pozytywny wpływ na wizerunek firmy często przekłada się na darmową reklamę. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu — narzędzia

Działania CSR można podejmować na wielu różnych frontach. Jednym z najbardziej podstawowych narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu są działania proekologiczne, skierowane na ochronę przyrody i inwestycje minimalizujący negatywny wpływ przemysłu na środowisko naturalne, takie jak działania mające na celu zmniejszenie śladu węglowego.  

Jest to narzędzie proste do wdrożenia, a jednocześnie bardzo korzystne dla biznesu. W ramach działań proekologicznych wprowadza się zasady zrównoważonego zarządzania surowcami, segregację odpadów oraz recykling. Istotnym krokiem jest minimalizacja ilości tworzyw sztucznych wykorzystywanych w firmie, na rzecz naturalnych materiałów. Doskonałym przykładem jest stosowanie papierowych wypełnień w procesie pakowania paczek oraz papierowych taśm pakowych. Inne sposoby to np. rezygnacja z wody butelkowanej czy wprowadzenie zasad GOZ w ramach przedsiębiorstwa.

CSR - papierowe wypełnienia do paczek

Kolejnym przykładem stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu są programy dla pracowników, podnoszące ich kompetencje, umożliwiające rozwój osobisty, wzmacniające integrację wewnętrzną czy wpływające pozytywnie na komfort życia i pracy w firmie. Zaliczyć do tego można również rozmaite programy mające na celu wyrównanie szans.

Do działań CSR zalicza się także wolontariat pracowniczy, polegający na dobrowolnym zaangażowaniu pracowników firmy w inicjatywy prospołeczne. To także rozmaite działania na rzecz lokalnej społeczności, wspieranie lokalnych instytucji i osób związanych z otoczeniem, w jakim pracuje przedsiębiorstwo oraz kampanie społeczne mające na celu niesienie pomocy osobom potrzebującym czy zwiększenie świadomości społecznej w określonym temacie. Ważne, by tego typu działania były przemyślane, a ich tematyka związana z działalnością przedsiębiorstwa.

Dla transparentności działań w ramach strategii CSR bardzo ważnym narzędziem są raporty społeczne, prezentujące sposób zarządzania przedsiębiorstwem, politykę, cele oraz wyniki, pozwalając na porównanie danych w kolejnych latach. Raport powinien uwzględniać interesy przedsiębiorstwa i szerokiej grupy interesariuszy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu — przykłady

Bardzo spektakularne przykłady działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu mogliśmy obserwować w kryzysowych sytuacjach — podczas wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie czy w trakcie pandemii Covid-19. Działania te nie tylko pełniły istotny aspekt społeczny, ale również odbiły się szerokim echem, zapewniając darmową reklamę i poprawiając wizerunek.

W czasie pandemii PKN Orlen włączył się w akcję produkcji płynów do dezynfekcji, a firmy takie jak McDonald’s, Maspex czy MaczFit zdecydowały się na dostarczenie darmowych posiłków medykom. Podobne działania podejmowało również mnóstwo mniejszych przedsiębiorstw na szczeblu lokalnym także poprzez m.in. szycie maseczek.

Po lutym 2022 roku i wybuchu wojny na Ukrainie, niektórzy operatorzy komórkowi zdecydowali się na rozdawanie darmowych kart SIM na granicy czy uruchomienie darmowych połączeń na Ukrainę. Mnóstwo dużych przedsiębiorstw zaoferowało pomoc w zatrudnieniu uchodźców, a także pomoc materialną: zbiórkę żywności, odzieży czy niezbędnych sprzętów. 

Jednak CSR to nie tylko działanie w czasach kryzysu — regularnie zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa angażują się w różnego typu akcje społeczne i działania proekologiczne. To nie muszą być wcale wielkie, medialne wydarzenia — każdy krok, który zbliża firmę do realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, jest wart wdrożenia!


Zobacz również: Gospodarka o obiegu zamkniętym – czy powstrzyma zmiany klimatyczne?